Choď na obsah Choď na menu
 


Výsledky 4. ročníka Divadelného festivalu I.Stodolu
(27.-28.9.2019, Palúdzka - L.Mikuláš)

1. DS ŠAPO Ploštín "Klamárka Ketty" - známka: 1,2
2. DS DIVOSUD Rimavská Sobota "Matka" - známka: 1,6
3. DS Detvianska Huta "Kubo" - známka: 1,8
4. DS VAMO Žilina "Moje meno mám napísané na dverách" známka: 1,9
5. DS KATALPA Hnúšťa "Ťapákovci" - známka: 2,0
 + DS Podzámčok "Žobrácke dobrodružstvo" - známka: 2,0
hosťovské predstavenie pre deti:
Divadlo HAVRAN Rimavská Sobota "Hlúpy Kubo"

CENY ODBORNEJ POROTY:
CENA za ženský herecký výkon Nadežde GARAYOVEJ
za stvárnenie postavy matky v inscenácii MATKA (DS DIVOSUD R.Sobota) 
CENA za mužský herecký výkon Jurajovi ŠPANKOVI
za stvárnenie postavy Jimmyho v inscenácii KLAMÁRKA KETTY (DS ŠAPO Ploštín) 

(odborná porota: Mgr.art. Pavol SEDLAČKO, Mgr.art.Michal TOMASY, Mgr.Marian LACKO)

 

Pre divadelné súbory, ktoré sú členmi DOMS, sme pripravili:
4. ročník 
Divadelného festivalu Ivana Stodolu
27. - 28.9. 2019
v Dome kultúry Palúdzka - L.Mikuláš

plagatdfis2019--1-.jpg
Po úspešných dvoch ročníkoch pripravujeme 3. ročník. Festival nesie meno po významnom slovenskom dramatikovi Ivanovi Stodolovi. Pripomeňme len niektoré jeho hry ktoré sa hrajú na slovenských ochotníckych scénach: Bačova žena, Čaj u pána senátora, Náš pán minister, Veľkomožní páni. 

      Ubytovanie a stravovanie hradí usporiadateľdopravu si hradí každý sám, počíta sa aj zo symbolickým účastníckym poplatkom za jeden súbor, max. cca: 50,- € 

      Aj v tomto 4. ročníku by sme chceli vyskúšať hodnotenia:
1/ odbornou porotou 
2/ laickou porotou
3/ hlasovanie divákov
- známkovaním 1 až 5, následne vydelením počtom hlasujúcich, ktorých musí byť minimálne 20 (pri divákoch). Vyhrá súbor, ktorý bude mať najnižší priemer zo všetkých troch subjektov: (porota, odborná porota, diváci)
     Víťazná inscenácia vyhrá CENU I.STODOLUktorá je putovná. Vlani si ju odniesol DS Detvianska Huta  s hrou "Ženský zákon" Ak ju nejaký súbor vyhrá 3x po sebe, cena ostane natrvalo tomuto súboru. 

      Na tomto festivale dúfam nadviažu členovia DOMS-u priateľské a pracovné vzťahy, čo je tiež jeden z cieľov tohto podujatia.

Mgr. Marian Lacko
predseda DO MS

kontakt: M.Lacko: 0905/ 549 342,
Peter Vrlík, tajomník DOMS: 0915/ 239 045
mail: manolacko@gmail.com            

PRIHLÁŠKU si stiahnete TU !   http://www.dsalterna.estranky.sk/clanky/aktuality.html

 

Výsledky 3.ročníka Divadelného festivalu I.Stodolu (5.-6.X.2018, Palúdzka - L.Mikuláš)
1. DS Detvianska Huta "Ženský zákon" - známka: 1,1
2. DS SOS Sása "Jožko Púčik a jeho kariéra" - známka: 1,7
3. DS Lunetrdlo Partizánska Lupča "Obvoďák" - známka: 2,5
4. DS Podzámčok "Sladký život v Jabloňove" známka: 2,6
 + DS Braxatoris Krupina "Komisárky" - známka: 2,6
 + DS Liptovský Ján "Ryba pre štyroch" - známka: 2,6

PRIHLÁŠKA: http://www.dsalterna.estranky.sk/clanky/aktuality.html                  

divadlomale1.jpg
Celkové poradie 2.ročníka DIVADELNÉHO FESTIVALU IVANA STODOLU:
1/ DS BRAXATORIS Krupina: S tvojou dcérou nikdy - 1,38
2/ DS JURTA Svätý Jur: Dora z Jura - 1,73
3/ DS BODKA Veľký Krtíš: Páračky - 1,83
4/ DIVOSUD R. Sobota: Ženba alebo výlomky z Gogoľa - 2,20
5/ DS Š.KVIETIKA Veľký Krtíš: Sľub - 2,30
6/ DS ŠAPO Ploštín: Povedz mi to, kým je čas - 2,50
7/ DS ROZMARÍN Bošáca: Škriatok - 2,70

PRIHLÁŠKA na 2.DFIS: http://www.dsalterna.estranky.sk/clanky/aktuality.html

   Pre divadelné súbory, ktoré sú členmi DOMS, sme pripravili:
2. ročník
Divadelného festivalu Ivana Stodolu
29.9. - 1.10. 2017
v Dome kultúry Palúdzka - L.Mikuláš

Po úspešnom 1. ročníku, ktorého víťazom sa stal DS ŠAPO Ploštín, pripravujeme 2. ročník. Festival nesie meno po významnom slovenskom dramatikovi Ivanovi Stodolovi. Pripomeňme len niektoré jeho hry ktoré sa hrajú na slovenských ochotníckych scénach: Bačova žena, Čaj u pána senátora, Náš pán minister, Veľkomožní páni. 

      Ubytovanie a stravovanie hradí usporiadateľ, dopravu si hradí každý sám, počíta sa aj zo symbolickým účastníckym poplatkom za jeden súbor, max. cca: 50,- € 

      V tomto 2.ročníku by sme chceli vyskúšať hodnotenia:
1/ odbornou porotou
2/ laickou porotou
3/ hlasovanie divákov
- známkovaním 1 až 5, následne vydelením počtom hlasujúcich, ktorých musí byť minimálne 20 (pri divákoch). Vyhrá súbor, ktorý bude mať najnižší priemer zo všetkých troch subjektov: (porota, odborná porota, diváci)
     Víťazná inscenácia vyhrá CENU I.STODOLU, ktorá je putovná. Vlani si ju odniesol DS ŠAPO Ploštín. Ak ju nejaký súbor vyhrá 3x po sebe, cena ostane natrvalo tomuto súboru. 

      Na tomto festivale dúfam nadviažu členovia DOMS-u priateľské a pracovné vzťahy, čo je tiež jeden z cieľov tohto podujatia.

Mgr. Marian Lacko
predseda DO MS

kontakt: M.Lacko: 0905/ 549 342,
Peter Vrlík, tajomník DOMS: 0915/ 239 045
mail: manolacko@gamail.com               
               


DIVADELNÝ ODBOR MS ROKOVAL
     Dňa 27. mája 2017 sa v Dome MS v Liptovskom Mikuláši konalo riadna Valné zhromaždenie Divadelného odboru MS. O tomto odbore sa veľa nepíše, pritom patrí medzi najväčšie záujmové odbory Matice slovenskej. Obnovený bol v roku 2012 a začínal naozaj veľmi skromne o odboru sa prihlásilo len asi šesť divadelných súborov. V súčasnosti združuje 29 divadelných súborov s takmer päťsto členmi.
     Valného zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia 16  divadelných súborov. Rokovania divadelníkov sa zúčastnil aj tajomník MS Marek Hanuska , ktorý zároveň zastupoval aj Divadelný súbor Terézie Vansovej zo Zvolenskej Slatiny. Po schválení programu a zvolení jednotlivých komisií /mandátová, volebná, návrhová/ predniesol správu o činnosti Marián Lacko, predseda DO MS. V správe sa konštatoval pozitívny nárast členstva, zhodnotila sa aj vzdelávacia činnosť, kedy boli uskutočnené dve tvorivé dielne pre hereckú prácu /2013/ a režisérsku tvorbu /2014/. Divadelníci si pripomenuli v roku 2015 180. výročie vzniku prvého slovenského ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši pod vedením známeho osvetového pracovníka národovca Gašpara Fejérpataky Belopotockého. V roku 2016 zorganizoval Divadelný odbor v spolupráci s Domom MS v Liptovskom Mikuláši prvý ročník Divadelného festivalu Ivana Stodolu ktorý sa tešil veľkej pozornosti divákov. Ako spoluorganizátori sa podieľali na divadelných festivaloch Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom a Stanislava Chrena v Kalianke. V Lipovskom Mikuláši kde je sídlo Divadelného odboru sa nachádza divadelná  knižnica skoro zo 6 000 divadelnými hrami od rôznych autorov a rôznych žánrov.
     Predseda DO MS Marian Lacko načrtol v stručnosti aj plán činnosti na budúce volebné obdobie . Divadelný odbor chce aj naďalej pokračovať v načatej činnosti usporiadať školenia pre hercov, režisérov, scénografov,  scenáristov, dramaturgov, javiskových technikov, osvetľovačov. Bude snaha zdigitalizovať divadelnú knižnicu, aby si moli jednotlivé súbory lepšie vyberať divadelné hry, naďalej bude podporovať divadelné súbory a divadelné prehliadky, do budúcnosti chce vydávať divadelé hry a scenáre súčasných slovenských dramatikov. Predseda DO MS Marián Lacko skonštatoval, že Divadelný odbor MS je jediným záujmovým združením na Slovensku ktoré združuje divadelných ochotníkov , ostatné sa už rozpadli, alebo nevyvíjajú dostatočnú aktivitu. Matičný divadelný odbor kladie dôraz na podporu hlavne dedinských divadelných súborov, ale nebráni sa ani spolupráci s vyspelými súbormi.
     V diskusii boli rozobraté problémy ktoré sa týkajú práce divadelných súborov, ich propagácii, ako aj večný problém ískavať si diváka v čase vyspelej vizuálnej techniky, televízie a internetu. Z diskusie vyplynulo, že je potrebné uzatvoriť dohodu o medzi Požičovňou kostýmov MS a Divadelným odborom.
     Na Valnom zhromaždení DO MS bol zvolený aj nový Výbor a to: Marian Lacko – predseda, Ján Černák Peter Vrlík, Žofia Hančová, Marianna Krahulcová. Bol zvolený aj Dozorný výbor a to v zložení: Ivan Boďa – predseda, Michal Stejskal – člen, Ľubomír Šárik – člen. Boli zvolení aj kandidáti na jednotlivé vedúce funkcie MS, ktoré sa budú voliť na najbližšom Valnom zhromaždení MS, ktoré sa bude konať v novembri v Liptovskom Mikuláši.
     Divadelný odbor chce aj v budúcnosti plniť svoju hlavnú úlohu združovať divadelných ochotníkov na Slovensku, propagovať matičnú myšlienku  a šíriť
divadelné umenie nie len medzi matičiarmi, ale aj po celom Slovensku.
(Ďalšie INFO v sekcii AKTUALITY)                                           
 PETER VRLÍK   


Nový divadelný festival v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš sa považuje za Mekku slovenského ochotníckeho divadla. Práve tu s podnetu Gašpara Fejérpataky Belopotockého sa pred 185 rokmi začalo hrať prvé slovenské ochotnícke divadlo. Mikulášski ochotníci zahrali hru Jána Chalupku, Kocúrkovo.
V Dome MS v Liptovskom Mikuláši sídli Divadelný odbor Matice slovenskej. Tento záujmový odbor združuje 26 divadelných súborov z celého Slovenska . Jeho členská základňa je 350 členov. To rozhodlo , aby sa prvý matičný divadelný festival konal práve v našom meste. Na podnet riaditeľa Domu MS Mareka Nemca bolo rozhodnuté, že festival sa uskutoční v zrekonštruovanom kultúrnom dome v mestskej časti Palúdzka. Bola to jeho prvá zaťažkávacia skúška. Tajomník DO MS Peter Vrlík, ktorý je zároveň aj pracovníkom Domu MS podal návrh, aby festival niesol názov Divadelný festival Ivana Stodolu. Ivan Stodola bol nie len vynikajúci lekár, ale predovšetkým zakladateľ slovenskej spoločenskej komédie. Kto by nepoznal tituly : Náš pán minister, Čaj u pána senátora, Jožko Púčik a jeho kariera . Venoval sa aj písaniu drám ako : Bačova žena, Marína Havranová, Svätopluk.
Festival sa uskutočnil v dňoch 30. septembra – 1. októbra 2016. Prvý deň v podvečerných hodinách ako prvý vystúpil Divadelný súbor Miestneho odboru Matice slovenskej z Trenčianskych Stankoviec. Predstavili sa hrou N. V. Gogoľa: Ženba. V podvečerných hodinách bolo slávnostné otvorenie prvého ročníka festivalu. Celý festival moderoval Marek Nemec ktorý privítal aj hostí. V prvom rade viceprimátora mesta Jána Bonka, vedúcu odboru kultúry MsZ Danu Guráňovú a predsedu Divadelného odboru MS Mariána Lacka. Osobitne privítal jedného z najstarších divadelníkov na Slovensku 93 ročného Karola Komanderu. Viceprimátor vyslovil uspokojenie nad tým, že naše mesto sa stáva dejiskom tak významného divadelného festivalu a poprial účinkujúcim aj divákom príjemný umelecký zážitok. S činnosťou a kritériami festivalu oboznámil prítomných Marián Lacko a festival otvoril poslanec mestského zastupiteľstva za Palúdzku a riaditeľ Domu MS Marek Nemec. Potom sa predstavil ďalší súbor a to Divadelný ochotnícky súbor Terézie Vansovej zo Zvolenskej Slatiny. Zahrali hru svojho domáceho autora Štefana Jombíka z dedinského prostredia pod názvom Čas smutný, prežalostný. V hre bolo ukázané, že aj smutná udalosť akou je pohreb sa môže zmeniť na frašku.
Druhý deň festivalu patril domácemu súboru a to Matičnej divadelnej ochotníckej scéne (MADOS) ktorý zahrali frašku P. Vrlíka : Pltnícke prekáračky. V popoludňajších hodinách kultúrny dom v Palúdzke patril deťom. S rozprávkovou hrou od I. Stanislava: Hop sa, hor sa, zem otvor sa sa predstavil mladý divadelný súbor Divadlo JURTA zo Svätého Jura. Potom divadelné dosky obsadilo Divadlo Havran z Rimavskej Soboty. Predseda DO MS Marián Lacko sa predstavil v monodráme na motívy novely Stanislava Rakúsa : Žobráci. Zlatým klincom programu však bolo vystúpenie prvej dámy slovenskej monodrámy Milky Zimkovej. Vystúpila so svojou hrou Veľo nás idze, neveľo nám treba. Večer nakoniec vystúpil domáci súbor ŠAPO Ploštín. Predstavil sa hrou D. Mitana: Koniec hry. Táto dráma s detektívnou zápletkou upútala pozornosť divákov. Vo večerných hodinách boli vyhlásené výsledky festivalu. Bodovanie bolo zaujímavé na lístky diváci písali známky od 1 do 5. Najlepší priemer výsledkov sčítania určil, že víťazom festivalu sa stal domáci súbor ŠAPO Ploštín. Víťaz obdržal drevenú plastiku s portrétom Ivana Stodolu od zanieteného matičiara Ivana Líšku. Cenu odovzdala pani Milka Zimková.
Festivalu sa zúčastnilo 53 účinkujúcich, organizátorov bolo 15. Počas dvoch dní navštívilo 7 predstavení takmer 600 divákov. Je potešiteľné, že Palúdzka po dva dni žila matičným divadlom a do kultúrneho domu sa vrátila skutočná kultúra. Riaditeľ Domu MS Marek Nemec na záver povedal: „ Som rád, že sa nám podarilo uskutočniť tento prvý ročník festivalu, naše mesto s tak dlhou divadelnou tradíciou sa stáva skutočnou Mekkou slovenského ochotníckeho divadla a som rád, že matičiari v tejto slávnej tradícii pokračujú.“
(p. Vrlík)         - článok neprešiel jazykovou úpravou

článok na webe MS:

http://matica.sk/v-liptovskom-mikulasi-odstartoval-novy-divadelny-festival/

plagatfinal-fis_4c.png

Divadelný festival Ivana Stodolu
1. ročník

     Vážení členovia Divadelného odboru Matice slovenskej (DOMS),

      Dovoľte mi poinformovať vás, že náš Divadelný odbor (DOMS) pripravuje po dvojdňovom pobyte na celoslovenskom festivale ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši Belopotockého Mikuláš, ktorého sa zúčastnili divadelníci zo Zvolenskej Slatiny, obce Lúky, z Rimavskej Soboty a Tisovca, ďalšiu akciu pre divadelné súbory, ktoré sú členmi DOMS.

       V kolíske slovenského ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši,      
          chceme v termíne: 30.9. - 2.10. 2016 zorganizovať
           v Dome kultúry Palúdzka - Liptovský Mikuláš
  1.ročník Divadelného festivalu Ivana Stodolu


Tento festival nesie meno po významnom slovenskom dramatikovi Ivanovi Stodolovi. Pripomeňme len niektoré jeho hry ktoré sa hrajú na slovenských ochotníckych scénach: Bačova žena, Čaj u pána senátora, Náš pán minister, Veľkomožní páni. 

      Ubytovanie a stravovanie hradí usporiadateľ, dopravu si hradí každý sám, počíta sa aj zo symbolickým účastníckym poplatkom za jeden súbor, max. cca: 50,- € 

      V tomto prvom ročníku by sme chceli vyskúšať hlasovanie divákov, samozrejme len nezainteresovaných a známkovaním 1 až 5, následne vydelením počtom hlasujúcich, ktorých musí byť minimálne 20. Vyhrá súbor, ktorý bude mať najnižší priemer.

      Víťazná inscenácia tak vyhrá CENU I.STODOLU, ktorá bude putovná. Ak ju nejaký súbor vyhrá 3x po sebe, cena ostane natrvalo tomuto súboru. 

      Na tomto festivale dúfam nadviažu členovia DOMS-u priateľské a pracovné vzťahy, čo je tiež jeden z cieľov tohto podujatia.

Mgr. Marian Lacko
predseda DO MS

kontakt: M.Lacko: 0905/ 549 342,
Peter Vrlík, tajomník DOMS: 0915/ 239 045
mail: manolacko@gamail.com               
               


185. výročie
uvedenia prvého slovenského ochotníckeho divadla

Z iniciatívy vedenia Divadelného odboru Matice slovenskej (DO MS), ktorého sídlo je v meste Liptovský  Mikuláš a v spolupráci s ďalšími organizáciami Liptovským kultúrnym strediskom, Domom kultúry a mestom Liptovský Mikuláš sa uskutočnilo 14. novembra 2015 slávnostné stretnutie ochotníkov pri príležitosti 185. výročia od uvedenia prvého slovenského ochotníckeho divadla v Liptovskom Mikuláši. 22. augusta 1830 miestni ochotníci pod vedením G. F. Belopotockého uviedli hru Kocúrkovo od Jána Chalupku. Belopotocký pôvodný text, ktorý bol akousi zmesou češtiny, poľštiny a staroslovenčiny upravil a jazykovedci ho nazvali ľúbozvučným liptovským nárečím.

V priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši sa zišli účastníci z radov divadelných ochotníkov z Liptova a z ochotníckych divadelných súbor, ktoré združuje Divadelný odbor MS. Podujatie nieslo príznačný názov Od Belopotockého po súčasnosť. Začalo sa úvodným  seminárom na tému začiatky slovenského ochotníckeho divadla. Historický exkurz o vzniku a vývoji " prvej slovenskej" ochotníckej scéne v Liptovskom Svätom Mikuláši, čiže o divadelnej ale aj inej kultúrnej a vydavateľskej činnosti G. F. Belopotockého si výborne pripravil a prezentoval Peter Vrlík, tajomník DO MS. V ďalšej časti seminára predseda DO MS Mgr. Marian Lacko informoval prítomných účastníkov, ktorých však bolo veľmi poskromne, o tom, prečo vznikol Divadelný odbor MS (apríl 2011), čo tomu predchádzalo a aké ciele má divadelný odbor do budúcnosti. Prvoradým cieľom DO MS je vytvoriť "materskú" organizáciu pre ochotníkov, ktorá bude združovať a pomáhať všetkým ochotníckym divadelným súborom na Slovensku, zvlášť ochotníkom v dedinských divadelných súboroch. Do diskusie sa zapojili aj metodička pre amatérske divadlo z LKS Eva Štofčíková a tajomník Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska.  

Dopoludňajšia časť programu bola ukončená pietnym aktom. Účastníci na znak úcty a úprimnej spomienky položili veniec k pamätnej tabuli filmového herca a divadelníka Adama Matejku a potom sa na námestí Osloboditeľov poklonili pri soche G. F. Belopotockého. kde pozvanie prijali aj primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. a jeho zástupca Ing. Rudolf Urbanovič.        Popoludňajší program slávnostného stretnutia ochotníkov bol v znamení "dobrého" divadla.  Ochotníci z Ochotníckeho divadelného súboru ZDOS z Likavky uviedli hru z pera domáceho autora Ondreja Lanovca Keď ženy veria v bosorky. Divadlo Havran pri Základnej umeleckej škole z Rimavskej Soboty uviedlo monodrámu na motívy rovnomennej novely Stanislava Rakúsa Žobráci. Marián Lacko, v jednej osobe herec a predseda DO MS, na záver podujatia výborne predviedol aj svoje interpretačné umenie herca - divadelného ochotníka.

Účastníci sa rozchádzali s prísľubom, že takto o päť rokov bude program osláv určite bohatší a udeje sa presne na tom istom, kde sa konalo prvé slovenské predstavenie. Čiže na Nádvorí národnej kultúrnej pamiatky Čierny orol, ktorá v roku 1830 bola miestnym hostincom a prvou slovenskou ochotníckou scénou.

PhDr. Eva Štofčíková
metodička pre divadlo LKS L. Mikuláš
 

SVIATOK MATIČNÝCH DIVADELNÍKOV

     Dňa 8. februára 2015 sa v obci Bošáca uskutočnili II. Bošácke divadelné dosky. Tento festival amatérskych divadiel sa uskutočnil už po druhý krát. Organizátori tohto podujatia sú obec Bošáca a Divadelný odbor Matice slovenskej. Finančne okrem organizátorov to podujatie zabezpečuje aj Trenčianska nadácia. Tento v poradí už druhý ročník festivalu, bol tohto roku niečím výnimoční. Po prvý krát sa ho zúčastnili divadelné súbory, ktoré sú zároveň aj kolektívnymi členmi Divadelného odboru MS. Účastníkov festivalu privítal starosta obce Mgr. Daniel Juráček. Prítomný bol aj tajomník DO MS Peter Vrlík.
      Ako prvý sa predstavil Divadelný súbor MO MS Trenčianske Stankovce s hrou Jozefa Hollého KUBO. V réžii Ladislava Žišku herecký kolektív súboru rozohral veselohru o tom , ako rodičia chcú zveľaďovať svoje polia a truhlice svadbou z rozumu – dcéry Aničky s dedinským hlupáčikom Kubom. Autorovi v hre nešlo len o zosmiešnenie titulnej postavy v hre Kuba. Jeho pero sa obracia proti rodičom, ktorí sú schopní z mamonárstva zapríčiniť nešťastie svojich detí. Herci sa svojich úloh zhostili naozaj dobre a diváci mohli vidieť hodnotné predstavenie kde atmosféru hry dotváralo účinkovanie Folklórneho súboru ROZVADŽAN a Speváckej skupiny dôchodcov.
     Ďalším predstavením bolo vystúpenie Matičnej divadelnej ochotníckej scény (MADOS) z Liptovského Mikuláša. Tento divadelný súbor vystupuje na matičných podujatiach po celom Slovensku (Devín, Martin, Košice, Levoča) a toto bola jeho premiéra na matičnom divadelnom sviatku. Mikulášski divadelníci uviedli hru Petra Vrlíka Prekazená voľby. Drobnú úlohu si v hre zahral aj samotný autor. Táto veselohra zo starých dobrých čias je príbehom o tom, ako sa páni zemania v Liptovskej stolici pred voľbami, spred 150 rokov zabávali. Podplácanie, preťahovanie voličov, sľubovanie funkcií, to bola súčasť vtedajších volieb. Podobnosť zo súčasnosťou bola len čisto náhodná. V réžii Emila Hižnaya divadelníci dotiahli do grotesknosti práve takú významnú udalosť, akou sú voľby.
     Tretím predstavením ktoré bolo uvedené, bola hra Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon. S hrou sa predstavil Divadelný súbor Lúky, z obce Lúky (okr.Púchov). V réžií Emílie Vondrovej herci rozohrali veselohru, v ktorej dominuje ľúbostný vzťah Miška a Aničky Tí musia vo svojej láske prekonať prekážky v podobe mamonárstva svojich rodičov. Do popredia sa v tejto hre pred láskou a dôverou dostáva túžba po majetku, sebeckosť, tvrdohlavosť a intrigy. Autor práve tieto vlastnosti nazýva ženským zákonom, ktorý sa snaží prelomiť múdrosť, nadhľad a dôvera.
     Posledným vystúpením , bolo vystúpenie domáceho súboru Rozmarín z Bošáce. Domáci zahrali hru miestneho už nežijúceho autora Jána Dohňanského Na konci Bošáce. Táto hra zobrazuje staré svadobné zvyky z Bošáce a okolia od pytačiek až po svadobnú veselicu. Ako na každej svadbe, ani tu nechýba spev a tanec. Súčasťou tohto vystúpenia bola aj vynikajúca miestna dychovka Bošáčanka. Okrem hereckých výkonov sa účinkujúci snažili dopĺňať svoje výstupy aj spevom a tancom. Mnohí z nás si to neuvedomujú, ale práve ochotnícke súbory po našich mestách a dedinách, sú nezastupiteľnou zložkou miestnej kultúry. Divadelný odbor zo svojou tristočlennou základňou sa snaží o to, aby týmto súborom bola poskytnutá metodická pomoc, podieľa sa na spoluorganizovaní takých podujatí akým boli aj Bošácke divadelné dosky. Potešiteľné je, že práve na tomto festivale sa hrali ako klasici slovenskej dramatickej spisby (Hollý, Tajovský) tak aj slovenskí regionálni autori (Dohňanský, Vrlík). Úlohou Matice slovenskej je podporovať miestnu a hlavne slovenskú kultúru a a to sa Divadelný odbor MS od svojho oživenia snaží a dúfame, že v tejto svojej činnosti bude pokračovať aj naďalej.                                                                                   (PSV)                                 

DOMS - Divadelný odbor Matice slovenskej

            Divadelný odbor MS sa skonštituoval v roku 2011, ako samostatný odbor pôsobiaci pri MS, snažiac sa nadväzovať na prácu Stanislava Chrena a ZDOS-u (Združenie divadelných ochotníkov Slovenska) spred 15-tich rokov. Vedenie Matice slovenskej sa rozhodlo oživiť prácu svojho divadelného odboru pod novou „značkou“ DOMS (Divadelný odbor Matice slovenskej). Samozrejme, aby takáto divadelná organizácia mohla fungovať, mala by mať prepojenie a určitú koordináciu s ďalšími organizáciami, ktoré sa o ochotnícke divadelné dianie na Slovensku starajú. Tieto snahy každoročne vyúsťujú do najstaršieho európskeho divadelného festivalu SCÉNICKÁ ŽATVA v Martine.

 Návrh činnosti Matice slovenskej a DOMS v rámci ochotníckeho diania na Slovensku:

  1/ Obnoviť divadelnú dielňu pre zahraničných Slovákov.

  2/ Aktivovať vznik nových divadelných súborov, hlavne na vidieku.

  3/ Podporovať oživovanie divadelných tradícií tam, kde z rôznych dôvodov za posledné   desaťročia prestali fungovať.

  4/ Oživiť edičnú činnosť, vydávanie divadelných hier súčasných slovenských autorov, hlavne z prostredia ochotníckych divadiel.

  5/ Zriadiť „Múzeum slovenského ochotníckeho divadla“ v Martine.

  6/ Výraznejšie podporovať činnosť slovenských ochotníckych súborov v zahraničí (Srbsko, Maďarsko, Česko, Rumunsko, ...).

  7/ Prevziať patronát nad zahraničnými slovenskými divadelnými súbormi pri ich účastiach na festivaloch na Slovensku (Scénická žatva, Palárikova Raková, Festival Stana Chrena, Belopotockého Mikuláš, Festival Aničky Jurkovičovej,...).

  8/ Zabezpečiť zľavy pri požičiavaní kostýmov pre členov DOMS.

  9/ Zabezpečiť bezplatné zapožičiavanie scenárov pre členov DOMS, ktorých máme v knižnici viac ako 4.650 !!!

10/ Spoluorganizovať festival ochotníckych divadiel (možno Belopotockého Mikuláš, Festival Stana Chrena).

11/ Sídlom DOMS-u je v súčasnosti Dom MS v Liptovskom Mikuláši, kde je zamestnaný  profesionálny pracovník a tajomník výboru DOMS-u, divadelník Peter Vrlík.

12/ Výraznejšie spolupracovať s NOC a Radou pre neprofesionálne divadlo na príprave a realizácii Scénickej žatvy.

13/ Koordinovať podávanie projektov do grantových schém s organizáciami, ktoré sa  organizačne podieľajú na slovenskom ochotníckom hnutí, teda s NOC a Radou pre  neprofesionálne divadlo, aby sa netrieštili finančné prostriedky a aby bola lepšia možnosť využívania finančných prostriedkov z týchto systémov, aby to bolo na osoh všetkých ochotníkov na Slovensku. Snažiť sa teda pri  tvorbe a realizácii projektov o spoluprácu a nie konkurenciu.

14/ Členom DOMS-u by mali byť ako jednotlivci, tak i súbory, kde nie je podmienkou, že členovia musia byť členmi MS, len súbory ako "kolektívny člen" !!!

            Toto sú návrhy, ktoré vzišli zo zasadnutí dočasného výboru DOMS a zo stretnutí s Ing. Mariánom Tkáčom, predsedom MS, Mgr. Alenou Štefkovou, odbornou pracovníčkou NOC, Alenou Senešiovou, predsedníčkou Rady pre neprofesionálne divadlo, členmi výboru Rady pre neprofesionálne divadlo a z rozhovorov s ďalšími ochotníkmi z rôznych divadelných súborov počas celoštátnych divadelných festivalov a divadelných dielní. Samozrejme, že členovia dnes už nie "dočasného výboru", ale po riadnom valnom zhromaždení riadneho výboru DOMS sú otvorení diskusii a doplneniu týchto návrhov. Najdôležitejšie je, aby práca DOMS-u bola prácou nezištnou a bola nápomocnou všetkým divadelným ochotníkom, ktorí o to budú mať záujem.

                                                                      Mgr. Marian Lacko
                                                                       predseda DOMS                                                                                                                                   

adresa DOMS: Nábrežie A. Stodolu 1918, 031 01 Liptovský Mikuláš