Choď na obsah Choď na menu
 


Správa DOMS 2011-13

SPRÁVA O ČINNOSTI DIVADELNÉHO ODBORU MS 2011-2013

Divadelný odbor MS v minulosti pôsobil ako súčasť Združenia divadelných ochotníkov Slovenska (ZDOS). Práve táto stavovská organizácia na základe zmluvy a svojich stanov bola kolektívnym členom MS ako Divadelný odbor. Na čele stál výbor a pri MS pracoval tajomník DO MS Stanislav Chren. Smrťou tajomníka ako aj poklesom aktivít združenia DO MS prestal vyvíjať činnosť. Preto na ČÚ MS bolo rozhodnuté aby sa  tento záujmový odbor MS obnovil. Prvé stretnutie divadelníkov sa uskutočnilo v Hrušove, bohužiaľ tohto stretnutia sa zúčastnili len divadelníci z okresov Veľký Krtíš a Levice. Bolo dohodnuté, že sa stretneme v Liptovskom Mikuláši, kde bude zvolený prípravný výbor. Nasledovnom dňa roku 23. apríla 2011 bolo do Liptovského Mikuláša zvolané stretnutie divadelníkov. Na tomto stretnutí sa zúčastnili zástupcovia divadelníkov z Liptovského Mikuláša, Rimavskej Soboty, Trebišova, Hrušova. S týchto účastníkov bol ustanovený prípravný výbor na čele s Mgr. Mariánom Lackom, tajomníkom sa stal Peter Vrlík, pracovník Domu MS v Liptovskom Mikuláši, zároveň boli vypracované dočasné stanovy Divadelného odboru ku ktorým sa mali vyjadriť jednotlivé divadelné súbory na Slovensku.

Rok 2012 sa niesol v znamení príprav na ustanovujúce Valné zhromaždenie Divadelného odboru MS. Tajomník prípravného výboru rozposlal na jednotlivé Domy MS a oblastné pracoviská výzvu k tomu, aby zistili záujem divadelných súborov o prácu v tomto záujmovom odbore. Nie všetky matičné pracoviská na výzvu reagovali. Nakoniec sa prihlásili tieto divadelné súbory: DIVI Viničné, VIŇANČAN Viničné, MDS Zborov (okr. Bardejov)  DIVOSUD Rimavská Sobota, ALTERNA Rimavská Sobota, BADIDO Rimavská Sobota, DAXNER Tisovec, Z.N.A.K. Revúca, CHODNÍK Hrušov (okr. Veľký Krtíš), MADOS Liptovský Mikuláš, LHTS 07 Liptovský Mikuláš, ŠAPO Ploštín (m. časť L. Mikuláš), ZA VÁHOM Lipovec (okr. Martin), ROZMARÍN Bošáca (okr. Nové Mesto nad Váhom), Dramatický krúžok pri Gymnáziu Šuleka pri MO MS Komárno. Celkovo sa prihlásilo 15 divadelných súborov  z celého Slovenska. Riadne VZ DO MS sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši dňa 29. novembra 2013 na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 8 divadelných súborov, pribudol zástupca DS MÁJ Černová (m.č. Ružomberok).Na tomto zhromaždení boli prijaté stanovy DO MS, program na rok 2013, a zvolený nový výbor v tomto zložení:

Mgr. Marián Lacko –predseda        Dozorný výbor:

Peter Kašík – podpredseda              Peter Bačkor - predseda

Peter Vrlík – tajomník                     Alexandra Kováčiková- člen

Rastislav Juraši – člen                     Alena Horbajová - člen

Valéria Bodíková – člen

Žofia Hrančová – člen

Za sídlo DO MS bol určený Liptovský Mikuláš. Do konca roku predseda DO MS oslovil Požičovňu kostýmov ,aby členovia DO MS mali pri požičiavaní výraznú zľavu. V roku 2013 sa uskutočnilo stretnutie s predsedom MS Ing. M. Tkáčom PhD. na ktorom predseda  a tajomník DO MS informoval o činnosti a zámeroch odboru. Obdobné stretnutie sa uskutočnilo aj v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Tajomník DO MS P. Vrlík podpísal s riaditeľkou Liptovského kultúrneho strediska dohodu o bezplatnom využití Divadelnej knižnice. Divadelný odbor sa zaviazal urobiť revíziu knižnice a spracovať zoznam hier v elektronickej podobe. Knižnica počíta skoro 5000 hier od rôznych autorov a rôznych žánrov. DO MS sa podieľal ako spoluorganizátor na divadelnej prehliadke Festival Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom ( 14. -17. apríla 2013). Začiatkom roku 2013 sa prihlásil nový súbor z Trenčianskych Stankoviec do DO MS. Bolo schválené logo odboru a výbor pripravil na júl školenie režisérov.  Školenia sa uskutočnilo v dňoch 12-14. júla 2013 zúčastnilo pätnásť záujemcov  z ôsmich súborov. Tvorivé dielne viedli PhDr. Ľubomír Šárik, dramaturg, režisér, teatrológ a Mgr. art. Dana Turanská režisérka a dramaturgička Spišského divadla. Účastníci školenia dostali certifikát a o absolvovaní kurzu. Je potešiteľné , že toto podujatie finančne podporila MS, ale značnú časť prostriedkov získali aj samotný odbor. Hlavne z členského (20 euro za súbor) , kde je veľmi dobrá platobná disciplína zo strany členov DO MS. V súčasnosti má DO MS 250 členov zo16 divadelných súborov. Súbor z Černovej zatiaľ pôsobí ako pozorovateľ a v najbližšom období sa stane riadnym členom DO MS. O členstvo prejavili aj divadelný súbor z Michaloviec a Lupoče (okr. Lučenec). Do konca roku nás čaká divadelné predstavenia jednotlivých členov DO MS (Bošáca, Lipovec, Zborov) V dňoch 19. októbra 2013 ako spoluorganizátori budeme participovať na  oslavách 85 rokov ochotníckeho divadla v Lipovci. Našou prvoradou úlohou je združovať divadelníkov z celého Slovenska, ako aj scenáristov, dramaturgov, scénografov a ľudí ktorým je divadlo blízke. Divadelný odbor chce podporovať slovenské divadlo, aby sa v repertoári hrávali pôvodné slovenské hry, podporovať všetkých divadelníkov hlavne na našom vidieku. Čaká nás ešte veľa práce, sme záujmový odbor ktorý len prednedávnom obnovil svoju činnosť, začíname ho budovať na nových základoch a pevne dúfame že sa nám to podarí.

PETER VRLÍK, tajomník DO MS, Liptovský Mikuláš 2. septembra 2013