Choď na obsah Choď na menu
 


Plán práce 2014

PLÁN PRÁCE  DIVADELNÉHO ODBORU MS NA ROK 2014

Marec – vystúpenie  divadelného súboru DO MS na Belopotockom Mikuláši

Apríl – Spoluorganizátor Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom

Júl - Školenie hercov, tvorivé dielne

Október – Spoluorganizátor Celoštátnej prehliadky seniorského divadla v Kanianke (okr. Prievidza)

November – Školenie režisérov

Plnenie nasledujúcich úloh v priebehu roka 2014:

a)      digitalizovať divadelnú knižnicu v Liptovskom Mikuláši do elektronickej podoby

b)      príprava projektov

c)      publikačná činnosť, vydávanie pôvodnej slovenskej dramatickej spisby.