Choď na obsah Choď na menu
 


Prihláška DOMS

PRIHLÁŠKA za člena Divadelného odboru

Matice slovenskej

 

           Prihlasujeme sa za člena Divadelného odboru Matice slovenskej

 

Divadelný súbor/ názov:

 

ulica:                                          PSČ:                                 okres:

 

meno, priezvisko, titul, vedúceho súboru:

 

Bydlisko, adresa:                                                              povolanie:

 

Telefón vedúceho súboru:                           e-mail:

 

 

 

V                                                     dňa:                          

 

                                                                                              Vlastnoručný podpis

 

 

Prijatý za člena DO MS dňa: 

                                                                                   Podpis predsedu a pečiatka